Hej och välkommen

Detta är Skånes Byggnadsvårdscentrum
En sammanslutning av företagare med tonvikt på traditionellt
och cirkulärt byggande.

Se medlemmarnaKontakta oss